“Gedaan met ingewikkeld en tijdrovend timmerwerk bij het storten van beton op welfsels of predallen! “

Vroeger werden er houten bruggen gemonteerd aan de buitenzijde van de binnenmuur om zo het beton tegen te houden, welke nadien weer gedemonteerd en gedroogd werden. Dit was niet alleen kostelijk en omslachtig, maar vooral tijdrovend. Terwijl er steeds minder goede vakmensen in de bouw te vinden zijn is het zeer belangrijk dat men zeer efficiënt met de tijd omgaat.

Later kwam er verloren randbekisting op de markt onder de vorm van een geplastificeerd geplooid wapeningnet wat omslachtig te plaatsen was en waarmee men niet tot de gewenste resultaten kwam (roest plekken, onstabiel, plastic scheurde of verduurde, enz).

Een geplooide plaat was al snel de betere oplossing. Hiervoor werd vaak elektrolytisch verzinkte plaat gebruikt (ZINCOR), welke bruine roest gaf als het lang gestockeerd werd en bij elke kras of beschadiging. De plaat had vaak een onhandige lengte en moest meer dan 5% overlap hebben om niet open gedrukt te worden, met instroming van beton in de spouwmuur tot gevolg.

GSS bvba haalde alle onvolmaaktheden uit het vorige systeem en creëerde het GSS-Profiel.

Het kliksysteem

 • Op het uiteinde van ieder profiel zit een vork gestanst waarin het volgende profiel 3 cm vast klikt.
 • Vermits er enkel op één uiteinde een vork zit, is maatwerk overbodig. Men moet dus nooit hulpstukken gebruiken!

 

 

Standaard Types

 • GSS-160: voor potten en balken of predallen (breedvloerplaten) met totale vloerdiktes van 15 tot 17cm.
 • GSS-180: voor welfsels van 13 cm om een druklaag van 5 cm te kunnen storten of voor predallen (breedvloerplaten) met totale vloerdiktes van 17 tot 19cm.
 • GSS-200: voor welfsels van 16 cm om een druklaag van 4 cm te kunnen storten of voor predallen (breedvloerplaten) met totale vloerdiktes van 19 tot 21 cm.
 • GSS-220: voor welfsels van 17 cm om een druklaag van 5 cm te kunnen storten of voor predallen (breedvloerplaten) met totale vloerdiktes van 21 tot 23 cm.
 • Gatenpatroon GSS-160/180/200/220:
Belangrijk! Bovenstaande profielen moeten steeds volgestort worden met beton om te voorkomen dat er een scherpe rand omhoog zou blijven staan. Dit om ongevallen op de werf door snijwonden te voorkomen. ( zie Schema onderaan)
 
 • GSS-260: voor welfsels van 21 cm om een druklaag van 5 cm te kunnen storten of voor predallen (breedvloerplaten) met totale vloerdiktes van 23 tot 27 cm.
 • GSS-300: voor predallen (breedvloerplaten) met totale vloerdiktes van 27 tot 31 cm.
 • Gatenpatroon GSS-260/300:
  (Ondertussen staan de gaatjes op 20cm van elkaar. Het is echter voldoende om per 40cm het haakje te gebruiken. Wanneer er met zeer hoge potten gewerkt wordt, bedekken deze soms de gaatjes. De extra gaatjes zorgen ervoor dat er steeds een gaatje vrij is tussen de potten.)
Bovenstaande profielen zijn voorzien van een felsrand. Omdat deze rand niet scherp is, vormt hij geen gevaar voor snijwonden en mag hij rustig blijven staan tussen de binnenmuur en de isolatie.
 • Het GSS-Profiel heeft een lengte van 2400 mm, een basis van 120 mm en een dikte van 1 mm.
 • Voor diegene die de lijnen graag zeer strak zien, hebben we een versterkt profiel in ons gamma: de GSS-Plus.

Schema vol storten of niet?

Een hoek maken

Hoekprofielen zijn overbodig. Door het inslijpen van de horizontale flens en het omvouwen van de verticale flens, vormt men een dichte hoek zonder extra hulpmiddelen. Het is dus aangewezen om te beginnen met een op deze wijze geplooid profiel!

Gebruik in de praktijk

Plaats de volledige randbekisting alvorens de welfsels of predallen te leggen! Maak de bekisting voorlopig vast met enkele stalen nagels in de voeg te kloppen of leg er een voorlopig gewicht op. (snelbouwsteen)
Omdat het merendeel van de gebruikers rechtshandig is, hebben we bij het ontwerp hiermee rekening gehouden. Het profiel kan je alleen in elkaar klikken als je aan de linkerkant begint (als je in het gebouw staat) en zo naar rechts werkt!!
Het best begin je aan de linkerkant met een hoek en schuif je vervolgens met de rechterhand het volgende profiel, van boven naar onder, over het voorgaande profiel.
Je kan ook ergens in het midden van de muur beginnen waardoor je, als je eenmaal rond bent, het laatste stuk gewoon laat overlappen.

TIP! Indien je een laagje niet-uitzettend PUR-schuim op de muur spuit voor je het profiel plaatst, dan liggen de profielen ‘s anderendaags niet alleen vast, maar maak je de eventuele ruimtes tussen profiel en muur ook luchtdicht!!

 

Gebruik GSS-Fast (haakjes) indien nodig

 • Het gebruik van G.S.S.- Fast is bedoeld om golving van de opstaande zijde (door spanningen in de plaat onder druk van het gewicht van de welfsel) tegen te gaan.
 • Dit is enkel nodig in die gevallen waar er geen enkele speling is tussen vloer en muurisolatie, of waar de druklaag groter wordt dan 5cm. 1 à 2 haakjes per profiel zijn
  vaak voldoende!
 • Indien alle gaatjes benut worden is het profiel ook geschikt om predalvloeren te storten!

Schematisch overzicht

 

Luchtdicht bouwen?

Leg een randisolatieband, welke ook gebruikt wordt door de chape-werker, van 100 é 140mm x 5mm tussen de muur en het GSS-Profiel. Deze band vangt alle fijne gleuven tussen de muur en de randbekisting op. Door de druk van het gewelf en het beton zal de band ervoor zorgen dat er geen lucht meer via het spouwblad kan binnenkomen.

Het profiel ligt nu iets minder stabiel. Dit los je op door hier en daar een snelbouwblok op het GSS-profiel te leggen. Tot de welfsels of predallen geplaatst worden natuurlijk.

Let op! Dit is enkel een voorstel en niet onderzocht door een studiebureel. Leg het eerst voor bij een ingenieur of architect. GSS bvba neemt bij deze dan ook afstand van enige aansprakelijkheid betreffende dit voorstel.